Tuesday, September 27, 2011

KURSUS TEKNOLOGI SEKOLAH RENDAH


Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.


HASIL PEMBELAJARAN:1.    Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.    Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.

3.    Menyatakan dengan  jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.

4.    Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

5.    Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.

6.    Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.PENILAIAN PELAJAR :
Kerja Kursus   60%

Tugasan 1A: Perbincangan Forum  10%

Tugasan 1B: Esei   20%
            Tugasan 1C: Pembangunan Blog  30%
            Peperiksaan Akhir  40%       
Jumlah    100%

 


No comments:

Post a Comment