Tuesday, September 27, 2011

Tugasan KRT3013

1. Tugasan 1A
Forum 10%
Tarikh akhir 10%

2. Tugasan 1B
-Esei 20%
-Secara Individu
-Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut kumpulan
-4 hingga 5 muka surat dalam format pdf/doc/mana-mana format yang bersesuaian.

SOALAN
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah. Sebagai guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:
a) Kenalpasti pengajaran di dalam bilik darjah.
b) Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (a).

3. Tugasan 1C
-Pembangunan Blog 30% - Blogger
-Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru.
-Markah akan diberi mengikut perkembangan bolg.
-Tarikh akhir 12-12-2011

No comments:

Post a Comment